cropped-tudatos-tervezo-Logo.png

Szerzői jog

A www.tudatostervezo.hu  weboldalon található szövegrész, tartalom, anyag Gálik Klára és az Egységben Élni Kft. kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.  A szerző és a tulajdonos fenntart minden, a dokumentum bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a tartalom egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, segédlet stb.) feldolgozása (beleértve a módosítást is), és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A www.tudatostervezo.hu  weboldal teljes egészében szerzői jog- védelem alatt áll, azokat bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni TILOS. TILOS továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmát technikai műveletek segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználó büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Tudatos Tervező szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével – kizárólag a Tulajdonos előzetes és kifejezetten írásos hozzájárulásával lehetséges.